Partneři projektu

Areadne Lifelong Learning Centre Greece

Areadne je akreditované Středisko celoživotního vzdělávání v Řecku (č. akreditace 2101309) specializující se na profesní a odborné programy pro mladé lidi, odborníky i širokou veřejnost. Vzniklo po IP Educational a An.Di, s nimiž se IT Solutions sloučila v roce 2015. Nabízíme online i prezenční kurzy řečtiny a angličtiny na různých úrovních helénského rámce kvalifikací (ekvivalent Evropského rámce kvalifikací). Naše kurzy zahrnují jazyky, ICT, školení učitelů, studium cestovního ruchu, obchodní administrativu a další. Většina našich kurzů zahrnuje stáže nebo jiné praktické prvky. Dále navrhujeme nebo vyhodnocujeme kurzy pro firmy a další organizace. Areadne zaměstnává 10 vzdělávacích konzultantů/školitelů, z nichž všichni mají postgraduální tituly a více než 10 let zkušeností ve své oblasti odborných znalostí. Mezi organizace, se kterými spolupracujeme, patří školy, univerzity, národní a mezinárodní vzdělávací společnosti a organizace, národní a mezinárodní nevládní organizace, obchodní komory, zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace, místní, národní a mezinárodní korporace. Naše školicí centrum je plně dostupné lidem se specifickými potřebami.

Institute of Development

The Institute of Development byl založen v roce 2003. Jeho vizí je přispívat ke zlepšování kvality života společnosti neustálým rozvojem jednotlivce, rodiny, lidských zdrojů podniků a vzdělávacích organizací. Provádí výzkum a nabízí školení a konzultační služby zabývající se společenskými a organizačními výzvami. Disponuje širokou sítí rodičů a učitelů všech úrovní a úzce spolupracuje s Kyperským pedagogickým institutem a Pancyprian Parents School. IoD realizuje od roku 2007 program „ARETI“, což je vzdělávací program ve 12 základních životních hodnotách, které jsou klíčem pro utváření dobrého charakteru. Je určen dětem, rodičům a učitelům se zvláštním důrazem na morální, emocionální a sociální rozvoj. Dále Institut rozvoje zahájil program „Pozitivní učení“, který se zabývá aplikací pozitivní psychologie ve vzdělávání. Účastnil se řady projektů EU, které aplikují principy pozitivní psychologie na podporu různých cílových skupin, jako jsou mládež, studenti základních a středních škol, rodiče, nezaměstnaní a pracovníci.

Pelican

Jazyková škola PELICAN Brno od svého založení v roce 2002 pořádá individuální, skupinové a firemní kurzy a jednoleté pomaturitní kurzy angličtiny, němčiny a dalších jazyků se statusem studenta a kurzy češtiny pro cizince. PELICAN se nachází v samém centru Brna v České republice.

Jazyková škola PELICAN pořádá jazykové zkoušky v šesti světových jazycích na různých úrovních (A1, A2, B1, B2, C1). Na naší škole se můžete připravit na zkoušky v některém z přípravných kurzů. V roce 2018 se naše škola oficiálně stala přípravným centrem pro Cambridge English Language Assessment.

Jazyková výuka ve společnosti PELICAN drží krok s rychle se měnící dobou poskytováním online jazykových kurzů „na dálku“ prostřednictvím online komunikační platformy Skype, ale i virtuálních online kurzů na platformě Moodle a dalších nástrojích pro tvorbu výukových materiálů.

Jazyková škola PELICAN se věnuje několika dalším aktivitám nad rámec samotné výuky. Většinu těchto aktivit zastřešuje Spolek PELICAN, který se snaží podporovat inovace ve vzdělávání, mezikulturní porozumění a spolupráci, začleňování menšin a práci s mládeží.

Činnost Spolku PELICAN navazuje na dlouhodobou snahu Jazykové školy PELICAN o rozšiřování a zkvalitňování metod výuky v jazykových a dalších kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů. V rámci evropských vzdělávacích projektů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku je podporují vývojem vzdělávacích materiálů, nástrojů, metod výuky a nových didaktických přístupů.

Fundacja Understanding prowadzi kursy, szkolenia i zajęcia w różnych językach na tematy związane budowaniem odporności psychicznej, wielojęzycznością i wielokulturowością. Promujemy ideę wielokulturowości i wielojęzyczności w środowisku Krakowa i Małopolski oraz propagujemy język serca i pokoju, czyli NVC (Non- Violent Communication). Działamy na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, społecznej, integracyjnej pracując bezpośrednio z rodzicami, dziećmi  oraz szkołami i przedszkolami.  Aby nasza organizacja mogła realizować swoją misję, poszukujemy specjalistycznej wiedzy, dobrych praktyk i metod na najwyższym światowym poziomie, zgodnych z aktualnymi trendami, badaniami i wiedzą. W projekcie zatrudniona jest wyspecjalizowana kadra szkoleniowa i zarządzająca z szerokim doświadczeniem w zakresie budowania odporności psychicznej oraz komunikacji opartej na empatii i wzajemnym szacunku.  Nasza misja

  1. 1. Promowanie wielojęzyczności wśród dzieci i dorosłych, pomoc cudzoziemcom mieszkającym w Krakowie /Małopolsce w pielęgnowaniu języka ojczystego, pomoc polskim rodzicom w rozwijaniu wielojęzyczności u dzieci od najmłodszych lat.
  2. 2. Wspieranie krakowskich rodzin w tworzeniu więzi społecznych, organizowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, wspieranie w poznawaniu różnych kultur oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi innych narodowości i kultur.
  3. 3. Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w sposób pełen szacunku i równowagi w oparciu o komunikację bez przemocy (Non-Violent Communication), założenia Rodzicielstwa Bliskości, psychologii pozytywnej oraz praktyki slow life, takie jak medytacja, mindfulness i joga. 

Submeet – Incontrarsi per Crescere je nezisková organizace založená za účelem propagace nadnárodních komunitních aktivit, posílení zapojení komunity a podpory mobility v oblasti mládeže, vzdělávání a odborné přípravy. Aktivity Submeet se nacházejí mezi formální školou a trhem práce a zaměřují se na mladé lidi především prostřednictvím nového evropského programu Erasmus+ a jeho různých částí.

Submeet úzce spolupracuje s mnoha místními, regionálními a národními zainteresovanými stranami a věří ve spolupráci vedoucí k dosažení výsledků, které jsou přínosem pro komunitu. Má přístup k regionálním obcím a má zájem na rozvoji environmentálních, turistických, vzdělávacích a komunitní projektů, které obohatí region Abruzzo. V tomto projektu se můžeme spolehnout na naši vlastní i partnerskou odbornost.

Skip to content