Partneři projektu

Areadne Lifelong Learning Centre Greece

Areadne je akreditované Středisko celoživotního vzdělávání v Řecku (č. akreditace 2101309) specializující se na profesní a odborné programy pro mladé lidi, odborníky i širokou veřejnost. Vzniklo po IP Educational a An.Di, s nimiž se IT Solutions sloučila v roce 2015. Nabízíme online i prezenční kurzy řečtiny a angličtiny na různých úrovních helénského rámce kvalifikací (ekvivalent Evropského rámce kvalifikací). Naše kurzy zahrnují jazyky, ICT, školení učitelů, studium cestovního ruchu, obchodní administrativu a další. Většina našich kurzů zahrnuje stáže nebo jiné praktické prvky. Dále navrhujeme nebo vyhodnocujeme kurzy pro firmy a další organizace. Areadne zaměstnává 10 vzdělávacích konzultantů/školitelů, z nichž všichni mají postgraduální tituly a více než 10 let zkušeností ve své oblasti odborných znalostí. Mezi organizace, se kterými spolupracujeme, patří školy, univerzity, národní a mezinárodní vzdělávací společnosti a organizace, národní a mezinárodní nevládní organizace, obchodní komory, zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace, místní, národní a mezinárodní korporace. Naše školicí centrum je plně dostupné lidem se specifickými potřebami.

Institute of Development

The Institute of Development byl založen v roce 2003. Jeho vizí je přispívat ke zlepšování kvality života společnosti neustálým rozvojem jednotlivce, rodiny, lidských zdrojů podniků a vzdělávacích organizací. Provádí výzkum a nabízí školení a konzultační služby zabývající se společenskými a organizačními výzvami. Disponuje širokou sítí rodičů a učitelů všech úrovní a úzce spolupracuje s Kyperským pedagogickým institutem a Pancyprian Parents School. IoD realizuje od roku 2007 program „ARETI“, což je vzdělávací program ve 12 základních životních hodnotách, které jsou klíčem pro utváření dobrého charakteru. Je určen dětem, rodičům a učitelům se zvláštním důrazem na morální, emocionální a sociální rozvoj. Dále Institut rozvoje zahájil program „Pozitivní učení“, který se zabývá aplikací pozitivní psychologie ve vzdělávání. Účastnil se řady projektů EU, které aplikují principy pozitivní psychologie na podporu různých cílových skupin, jako jsou mládež, studenti základních a středních škol, rodiče, nezaměstnaní a pracovníci.

Pelican

Jazyková škola PELICAN Brno od svého založení v roce 2002 pořádá individuální, skupinové a firemní kurzy a jednoleté pomaturitní kurzy angličtiny, němčiny a dalších jazyků se statusem studenta a kurzy češtiny pro cizince. PELICAN se nachází v samém centru Brna v České republice.

Jazyková škola PELICAN pořádá jazykové zkoušky v šesti světových jazycích na různých úrovních (A1, A2, B1, B2, C1). Na naší škole se můžete připravit na zkoušky v některém z přípravných kurzů. V roce 2018 se naše škola oficiálně stala přípravným centrem pro Cambridge English Language Assessment.

Jazyková výuka ve společnosti PELICAN drží krok s rychle se měnící dobou poskytováním online jazykových kurzů „na dálku“ prostřednictvím online komunikační platformy Skype, ale i virtuálních online kurzů na platformě Moodle a dalších nástrojích pro tvorbu výukových materiálů.

Jazyková škola PELICAN se věnuje několika dalším aktivitám nad rámec samotné výuky. Většinu těchto aktivit zastřešuje Spolek PELICAN, který se snaží podporovat inovace ve vzdělávání, mezikulturní porozumění a spolupráci, začleňování menšin a práci s mládeží.

Činnost Spolku PELICAN navazuje na dlouhodobou snahu Jazykové školy PELICAN o rozšiřování a zkvalitňování metod výuky v jazykových a dalších kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů. V rámci evropských vzdělávacích projektů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku je podporují vývojem vzdělávacích materiálů, nástrojů, metod výuky a nových didaktických přístupů.

Fundacja Understanding pořádá kurzy, školení a aktivity v různých jazycích na témata související se zlepšováním kvality jejich života, mnohojazyčností a multikulturalismem. Podporujeme myšlenku multikulturalismu a mnohojazyčnosti v prostředí Krakova a Malopolska a prosazujeme jazyk srdce a míru, tedy NVC (Non-violent communication = Nenásilná komunikace). Působíme na mnoha úrovních: vzdělávací, sociální, propagační, integrační, pracujeme na neustálém rozvoji ve snaze dosáhnout našich cílů. Spolupracujeme se školami a hledáme pro ně nové nástroje.

Aby naše organizace mohla realizovat své poslání, hledáme specializované znalosti, dobré postupy a metody na nejvyšší světové úrovni v souladu se současnými trendy, výzkumem a znalostmi.

Účastníky projektu budou specializovaní školící a řídící pracovníci. Trenéři a specialisté provádějící kurzy a školení, stejně jako vedení strategie a směru rozvoje nadace.

Naším cílem je:

1. podpora mnohojazyčnosti mezi dětmi a dospělými, pomoc cizincům žijícím v Krakově / Małopolsku kultivovaní jejich původního jazyka u dětí, pomoc polským rodičům rozvíjet mnohojazyčnost u dětí od raného věku.

2. podpora rodin z Krakova při vytváření sociálních vazeb, organizování zajímavého způsobu trávení volného času, podpora při poznávání odlišných kultur a podpora tolerance k lidem jiných národností a kultur.

3. podpora rodičů ve výchově dětí respektujícím a vyváženým způsobem: nenásilná komunikace, kontaktní rodičovství, pozitivní psychologie; pomalý život: meditace, všímavost a jóga pro rodiče a děti.

Naší vizí je mnohojazyčná, mnohonárodní a multietnická společnost, která se navzájem podporuje v procesu učení se různým jazykům. Chceme kultivovat výuku menšinových jazyků ve smíšených rodinách žijících v Krakově, ale také podporovat studium cizích jazyků u polských dětí prostřednictvím integrace a kontaktu s cizinci žijícími v našem městě.

Submeet – Incontrarsi per Crescere je nezisková organizace založená za účelem propagace nadnárodních komunitních aktivit, posílení zapojení komunity a podpory mobility v oblasti mládeže, vzdělávání a odborné přípravy. Aktivity Submeet se nacházejí mezi formální školou a trhem práce a zaměřují se na mladé lidi především prostřednictvím nového evropského programu Erasmus+ a jeho různých částí.

Submeet úzce spolupracuje s mnoha místními, regionálními a národními zainteresovanými stranami a věří ve spolupráci vedoucí k dosažení výsledků, které jsou přínosem pro komunitu. Má přístup k regionálním obcím a má zájem na rozvoji environmentálních, turistických, vzdělávacích a komunitní projektů, které obohatí region Abruzzo. V tomto projektu se můžeme spolehnout na naši vlastní i partnerskou odbornost.

Skip to content