Ψυχολογική ανθεκτικότητα

για γονείς!

Erasmus+ KA2 strategic partnership for innovation

Ψυχολογική ανθεκτικότητα για γονείς!

Η σύμπραξη θα δημιουργήσει/σχεδιάσει εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε, δουλεύοντας με την ψυχολογική ανθεκτικότητα των γονέων, αναμένουμε να εμπνεύσουμε και να επηρεάσουμε τους γονείς σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο!

Το σώμα και οι αισθήσεις μου

Πώς ένας γονέας μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να οικοδομήσει πόρους ανθεκτικότητας

Το μυαλό μου και οι πεποιθήσεις μου

Τι μπορεί να πει ο γονέας στο παιδί, τι είδους αφήγηση είναι υποστηρικτική της ψυχικής ανθεκτικότητας

Εγώ στην κοινωνία

Πώς να οικοδομήσετε κοινωνική ικανότητα και σκέψη για τους άλλους

Εγώ και το σύμπαν

Παράγοντες οικοδόμησης αίσθησης κοινότητας και νοήματος όπως το

Σχετικά με εμάς

Γνωρίστε τους εταίρους

Μάθετε για την Ψυχολογική Ανθεκτικότητα για Γονείς!

Στο έργο συμμετέχουν 5 εταίροι από διαφορετικές χώρες (Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρος, Τσεχία, Ιταλία). Μεταξύ των εταίρων είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, μια οργάνωση, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών.

 

900+

Ώρες εργασίας

70+

Ολοκληρωμένα έργα

200

Εκπαιδευτικές ενότητες

700+

Συμμετέχοντες

Πνευματικές εκροές

Το έργο θα προσφέρει πρόσβαση στα ακόλουθα αποτελέσματα

Διαδικασία

Εγχειρίδιο ανθεκτικότητας για γονείς

Το “Εγχειρίδιο ανθεκτικότητας για γονείς” δίνει νέα διάσταση στη γονεϊκότητα.

Δραστηριότητες και εργαλεία για γονείς

Σύνολο εργαλείων και ασκήσεων/δραστηριοτήτων για τους γονείς.

Πλατφόρμα πολυμέσων ανθεκτικότητας

Η πλατφόρμα πολυμέσων για γονείς είναι ένα φιλόδοξο εργαλείο πληροφορικής για τους γονείς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@psychologicalresilience.eu

Μετάβαση στο περιεχόμενο