Νευροεπιστήμη

Η καταπολέμηση της αυτοκριτικής είναι ένα δείγμα δραστηριότητας για το κεφάλαιο Νευροεπιστήμη.

Τίτλος

Καταπολεμήστε την Αυτοκριτική

Περιοχή

το μυαλό και τις πεποιθήσεις

Μεθοδολογία

Νευροεπιστήμη

Στόχος της δραστηριότητας

Σκεφτείτε την αυτοκριτική, που ενεργοποιείται αυτόματα όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα.

Ομάδα-στόχος

γονείς οι εκπαιδευτές ενηλίκων

Διάρκεια

10 min

Περιγραφή

Αντανάκλαση

Αυτή η άσκηση μας βοηθά να αναλογιστούμε την αυτοκριτική, ένα αυτόματο μοτίβο σκέψης που βασίζεται στην κρίση, το οποίο στοχεύει να μας παρακινήσει να αναλάβουμε δράση για να μας προστατεύσει από πιθανές αποτυχίες και κινδύνους. Ωστόσο, η αυτοκριτική λειτουργεί βραχυπρόθεσμα, ενώ μακροπρόθεσμα σχετίζεται με το άγχος και την κατάθλιψη. Η άσκηση προσφέρει μια εναλλακτική μάθηση για να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας με μεγαλύτερη ευγένεια και κατανόηση.

Πηγή

Neff, K. D. (2012). The science of self-compassion.

Μετάβαση στο περιεχόμενο