Poznaj partnerów

Areadne Lifelong Learning Centre Greece

Areadne to akredytowane Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grecji (nr akredytacji 2101309), specjalizujące się w programach zawodowych dla osób bezrobotnych, profesjonalistów i ogółu społeczeństwa. Powstało po tym, jak IP Educational i An.Di. IT Solutions połączyły się w 2015 roku. Oferujemy kursy online i stacjonarne w języku greckim i angielskim na różnych poziomach Programu Greckich Ram Kwalifikacji (odpowiednik Europejskich Ram Kwalifikacji). Nasze kursy obejmują języki, technologie informacyjno-komunikacyjne, szkolenia dla nauczycieli, studia turystyczne, administrację biznesową i inne. Większość naszych kursów obejmuje staże lub inne elementy praktyczne. Ponadto projektujemy lub oceniamy kursy dla przedsiębiorstw i innych organizacji. Areadne zatrudnia 10 konsultantów/trenerów ds. kształcenia, z których każdy posiada zaawansowane studia podyplomowe i ponad 10 lat doświadczenia w swojej dziedzinie. Organizacje, z którymi współpracujemy, to m.in. szkoły, uniwersytety, krajowe i międzynarodowe firmy i organizacje szkoleniowe, krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe, izby handlowe, organizacje pracodawców i pracowników, lokalne, krajowe i międzynarodowe korporacje. Nasz ośrodek szkoleniowy jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Instytut Rozwoju

Instytut Rozwoju został założony w 2003 roku. Jego wizją jest przyczynianie się do poprawy jakości życia społeczeństwa poprzez ciągły rozwój jednostki, rodziny, zasobów ludzkich przedsiębiorstw i organizacji edukacyjnych. Prowadzi badania, oferuje szkolenia i usługi doradcze dotyczące wyzwań społecznych i organizacyjnych. Posiada szeroką sieć kontaktów z rodzicami i nauczycielami wszystkich szczebli oraz ściśle współpracuje z Cypryjskim Instytutem Pedagogicznym i Szkołą Rodziców Pancyprian. Od 2007 roku IR realizuje program „ARETI”, który jest programem edukacyjnym w zakresie 12 podstawowych wartości życiowych, stanowiących podstawę kształtowania dobrego charakteru. Jest on skierowany do dzieci, rodziców i nauczycieli, kładąc szczególny nacisk na rozwój moralny, emocjonalny i społeczny. Ponadto Instytut Rozwoju uruchomił program „Pozytywne uczenie się”, który zajmuje się zastosowaniami psychologii pozytywnej w edukacji. Instytut uczestniczył w wielu projektach unijnych, które obejmują zastosowania psychologii pozytywnej w celu wspierania różnych grup docelowych, takich jak młodzież, uczniowie szkół podstawowych i średnich, rodzice, bezrobotni i pracownicy.

Pelican

Instytut Rozwoju został założony w 2003 roku. Jego wizją jest przyczynianie się do poprawy jakości życia społeczeństwa poprzez ciągły rozwój jednostki, rodziny, zasobów ludzkich przedsiębiorstw i organizacji edukacyjnych. Prowadzi badania, oferuje szkolenia i usługi doradcze dotyczące wyzwań społecznych i organizacyjnych. Posiada szeroką sieć kontaktów z rodzicami i nauczycielami wszystkich szczebli oraz ściśle współpracuje z Cypryjskim Instytutem Pedagogicznym i Szkołą Rodziców Pancyprian. Od 2007 roku IR realizuje program „ARETI”, który jest programem edukacyjnym w zakresie 12 podstawowych wartości życiowych, stanowiących podstawę kształtowania dobrego charakteru. Jest on skierowany do dzieci, rodziców i nauczycieli, kładąc szczególny nacisk na rozwój moralny, emocjonalny i społeczny. Ponadto Instytut Rozwoju uruchomił program „Pozytywne uczenie się”, który zajmuje się zastosowaniami psychologii pozytywnej w edukacji. Instytut uczestniczył w wielu projektach unijnych, które obejmują zastosowania psychologii pozytywnej w celu wspierania różnych grup docelowych, takich jak młodzież, uczniowie szkół podstawowych i średnich, rodzice, bezrobotni i pracownicy.

Od momentu powstania w 2002 roku szkoła językowa PELICAN Brno organizuje kursy indywidualne, grupowe i firmowe oraz roczne pomaturalne kursy języka angielskiego, niemieckiego i innych języków ze statusem studenta, a także kursy języka czeskiego dla obcokrajowców. PELICAN znajduje się w samym centrum Brna, w Republice Czeskiej.

Nauczanie języków obcych w szkole PELICAN idzie z duchem czasu oferując kursy językowe “online” za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej Skype, a także wirtualne klasy online na platformie Moodle oraz inne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Szkoła językowa PELICAN jest zaangażowana w kilka innych działań wykraczających poza zakres samego nauczania. Większość z tych działań jest realizowana przez organizację non-profit Association PELICAN, której celem jest promowanie innowacji w edukacji, zrozumienia i współpracy międzykulturowej, integracji mniejszości oraz pracy z młodzieżą.

Działalność Stowarzyszenia PELICAN opiera się na wieloletnich staraniach szkoły językowej PELICAN, mających na celu rozszerzenie i udoskonalenie metod nauczania w ramach prowadzonych przez nią kursów językowych i innych. Głównym celem Stowarzyszenia PELICAN jest wsparcie metodyczne i rozwój lektorów. W ramach europejskich projektów edukacyjnych i współpracy z organizacjami w skali europejskiej i światowej wspiera ich poprzez opracowywanie materiałów edukacyjnych, narzędzi, metod nauczania i nowych podejść dydaktycznych.

Fundacja Understanding prowadzi kursy, szkolenia i zajęcia w różnych językach na tematy związane z poprawą jakości życia, wielojęzycznością i wielokulturowością. Promujemy ideę wielokulturowości i wielojęzyczności w środowisku Krakowa i Małopolski oraz propagujemy język serca i pokoju, czyli NVC (Nonviolent Communication). Działamy na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, społecznej, promocyjnej, integracyjnej, pracujemy nad ciągłym rozwojem, dążąc do realizacji naszych celów. Współpracujemy ze szkołami i szukamy dla nich nowych narzędzi.

Aby nasza organizacja mogła realizować swoją misję, poszukujemy specjalistycznej wiedzy, dobrych praktyk i metod na najwyższym światowym poziomie, zgodnych z aktualnymi trendami, badaniami i wiedzą.

Uczestnikami projektu będzie wyspecjalizowana kadra szkoleniowa i zarządzająca. Trenerzy i specjaliści prowadzący zajęcia i szkolenia oraz kadra zarządzająca zajmująca się strategią i kierowaniem rozwojem fundacji.

Nasza misja:

1. promowanie wielojęzyczności wśród dzieci i dorosłych, pomoc cudzoziemcom mieszkającym w Krakowie /Małopolsce w pielęgnowaniu języka ojczystego u swoich dzieci, pomoc polskim rodzicom w rozwijaniu wielojęzyczności u dzieci od najmłodszych lat .

2. wspieranie krakowskich rodzin w tworzeniu więzi społecznych, organizowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, wspieranie w poznawaniu różnych kultur oraz promowanie tolerancji wobec ludzi innych narodowości i kultur.

3. wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w sposób pełen szacunku i równowagi: Non-Violent Communication, Attachment Parenting, psychologia pozytywna; slow life: medytacja, mindfulness i joga dla rodziców i dzieci.

Naszą wizją jest społeczeństwo wielojęzyczne, wielonarodowościowe, wielorasowe, które wspiera się wzajemnie w procesie nauki różnych języków. Chcemy kultywować naukę języków mniejszościowych w rodzinach mieszanych mieszkających w Krakowie, ale także promować naukę języków obcych przez polskie dzieci poprzez integrację i kontakt z obcokrajowcami mieszkającymi w naszym mieście.

Submeet – Incontrarsi per Crescere jest organizacją non-profit założoną w celu promowania transnarodowych działań wspólnotowych, zwiększania zaangażowania społecznego i zwiększania mobilności przyjazdowej młodzieży w zakresie edukacji i szkolenia zawodowego. Submeet działa na styku formalnej szkoły i rynku pracy, koncentrując się na młodych ludziach, głównie dzięki nowemu europejskiemu programowi Erasmus+ i jego różnym aspektom.

Firma Submeet ściśle współpracuje z wieloma lokalnymi, regionalnymi i krajowymi partnerami i wierzy we współpracę w celu osiągnięcia wyników korzystnych dla społeczności. Submeet ma dostęp do regionalnych władz samorządowych i ma kompetencje do opracowywania projektów środowiskowych, turystycznych, edukacyjnych i społecznych, które wzbogacają region Abruzji. W tym projekcie możemy liczyć na doświadczenie własne i partnerów stowarzyszonych.

Skip to content